Wykłady i warsztaty

Podczas tworzenia gier potrzebne są zarówno umiejętności praktyczne i teoretyczne. Wiele z nich łatwo znaleźć sieci, ale mnogość materiału i prędkość, z jaką niektóre z nich się deaktualizują sprawiają, że praca w gamedevie to ciągła nauka.

Staram się więc dzielić wiedzą z zakresu moich specjalizacji (programowanie, optymalizacja, portowanie, zarządzanie zespołem i komunikacja, procesy produkcyjne) tak często, jak to tylko możliwe, by wspomóc twórców młodszych i starszych, a także promować tworzenie gier jako sposób na realizację swoich pasji i ciekawą pracę.

Wykłady prowadzę zarówno w języku polskim i angielskim. 

Play Video

Oto lista moich dotychczasowych prelekcji:

 • SKN Shader 2017: “Przyspieszamy jedność, czyli o optymalizacjach w Unity”
 • KTNG Polygon 2017: “O optymalizacjach w Unity słów kilka”
 • Spread IT 2018: “ECSy, Job Systemy i inne rzeczowniki, czyli nowości w Unity”
 • Spread IT 2019: “Multithreaded gameplay programming in Unity in examples”
 • GIC 2018: “Roundtable: Porting games with Unity and Unreal on consoles”
 • GIC 2019: “Roundtable: Multithreading in Games”
 • GIC 2019: “Unity’s approach to multithreading using ECS and Job Systems”
 • TK GAMES Sezon 2020/2021: “Unity Zaawansowane”
 • Mine Gamedev 2021: “Nie po to poszedłem do gamedevu by rozmawiać z ludźmi”
 • GIC 2021: “How to communicate with your team, a guide for developers”
 • GIC 2021: “Universal Optimization Guide For Unity Programmers”
 • GIC 2021: “Roundtable: Consoles Porting”

Jeżeli chcesz, abym wygłosił wykład u Ciebie, zapraszam do kontaktu.